Uluslararası Yargıçlar Birliği (IAJ) Genel Sekreteri Giacomo Oberto, Milletler Topluluğu Yargıçlar Birliği’nin (CMJA) 3 yılda bir düzenlediği ve bu sene Brisbane’de 18. si yapılan ve Uluslararası Yargıçlar Birliği (IAJ) ile olası işbirliğinin de değerlendirildiği uluslararası konferansta bir sunum yaptı. (1)

Oberto, sunumunda Türk yargısının mevcut vahim durumuna ilişkin olarak aşağıdaki değerlendirmeye yer verdi:

“..İlk olarak, Václav Havel Ödülü’nün Murat Arslan’a verilmesi. YARSAV’ın kurucularından olan ve başkanlık görevini yürüten Murat Arslan, Türkiye’de başarısız darbe girişimi olarak ifade edilen olayın arkasından 19 Ekim 2016 tarihinde tutuklanmış ve halen de tutukluluğu devam etmektedir. Ulaslararası Yargıçlar Birliği (IAJ) tarafından titizlikle hazırlanan, Murat Arslan’ın ödül başvurusuna ait materyaller 2017 baharında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne sunulmuştur. Meclis tarafından ödülün aynı yılın 9 Ekim günü Murat Arslan’a verilmesi uygun görülmüştür. 11 Ekim 2017’de Prag’da düzenlenen Václav Havel ödül töreninde Murat Arslan adına ödülü başkanımız Christophe Régnard almış ve törende başkanımız tarafından resmi bir konuşma yapılmıştır. (2)

Ayrıca, sayısız mektup, resmi görüş, bildiri ve karar hazırlanarak, yargının Türkiye’deki durumuyla ilgili olarak uluslararası makamlara gönderilmiştir. Bunların hepsi IAJ’in resmi web sitesinde mevcuttur. (3) ..”

Kaynak:
NEWS | International Association of Judges (IAJ) Secretary-General Giacomo Oberto made a presentation to the Commonwealth Magistrates and Judges Association (CMJA) 18th  Triennial Conference in Brisbanei and mentioned Turkish judiciary collapse