EN YENİ İÇERİKLER

İhraç edilen ve 3 yıl tutuklu olarak cezaevinde kalan hakim Alparslan...

Hakim Alparslan Güngör, 15 Temmuz darbe teşebbüsü bahane edilerek siyasi suçlamalarla ihraç edilip 3 yıl hürriyetinden yoksun bırakıldı. Tahliye edilmesinden sonra rahatsızlığı üzerine muayene olduğunda...

YBD Yargısı İnsanlığa Karşı Suç İşlemiştir: Türkiye’de Hâkim ve Savcıların Darbe...

Anayasa’ya göre hakimler, azledilemezler, ağır cezayı gerektiren suçüstü hali hariç tutuklanamazlar. AİHM’in, Alparslan Altan Türkiye kararında da bu hakimlik teminatı vurgulanmış, YBD yargısının hukuksuz...

Avrupa Yargı Örgütlerinin (AEAJ, EAJ, MEDEL ve Judges4J), ihraç edilip tutuklanmış...

AEAJ, EAJ, MEDEL ve Yargıçlar için Yargıçlar Birliği’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), 28 Ocak 2021 tarihli üçüncü taraf müdahaleci olarak katılma başvuruları ile...

OHAL’DE HAKİM VE SAVCI YARGILAMALARI

Süleyman TÜRKARSLAN* Türkiye’de son yıllardaki Anayasa değişiklikleriyle siyasi iktidarın büyük ölçüde tesiri altına giren Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (daha sonra HSK olmuştur), 2016’dan beri...

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Keyfi Tutuklamalara İlişkin Çalışma Grubunun hakim...

İnsan Hakları Konseyi- Keyfi Gözaltılara İlişkin Çalışma Grubu A/HRC/WGAD/2019/53 Keyfi Gözaltılara İlişkin Çalışma Grubunun Seksen beşinci oturumunda alınan kararlar, 12-16 Ağustos 2019 Karar No: 53/2019 Melike...

Yargıçlar Sendikasına MEDEL’den RET – Yargıçlar Sendikasının Hukukla Sınavı

Yargıçlar Sendikası tarafından MEDEL’e gözlemci ve üyelik talebiyle yapılan başvurunun 22 Haziran 2019 tarihinde Prag’da yapılan toplantı sonucunda reddedildiği kapatılan YARSAV Yönetim Kurulu üyesi...