EN YENİ İÇERİKLER

AİHM; tutuklu eski Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Ercan Tercan’ın özgürlük...

AİHM; suçüstü hali var denilerek ve 6216 sayılı Kanun’un AYM üyelerine sağladığı yargısal güvenceler gözardı edilerek 16 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alıp tutuklanan Anayasa Mahkemesi Üyesi...

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı: Hakim savcı fişlemelerine 2013 yaz aylarında...

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Müsteşarlığı ve HSYK üyeliği yapmış Birol Erdem, kendisini kurtarmak için öyle beyanlarda bulunmuştur ki, bu beyanlar; Türkiye'de 5 yıldır...

İhraç edilen ve 3 yıl tutuklu olarak cezaevinde kalan hakim Alparslan...

Hakim Alparslan Güngör, 15 Temmuz darbe teşebbüsü bahane edilerek siyasi suçlamalarla ihraç edilip 3 yıl hürriyetinden yoksun bırakıldı. Tahliye edilmesinden sonra rahatsızlığı üzerine muayene olduğunda...

YBD Yargısı İnsanlığa Karşı Suç İşlemiştir: Türkiye’de Hâkim ve Savcıların Darbe...

Anayasa’ya göre hakimler, azledilemezler, ağır cezayı gerektiren suçüstü hali hariç tutuklanamazlar. AİHM’in, Alparslan Altan Türkiye kararında da bu hakimlik teminatı vurgulanmış, YBD yargısının hukuksuz...

Avrupa Yargı Örgütlerinin (AEAJ, EAJ, MEDEL ve Judges4J), ihraç edilip tutuklanmış...

AEAJ, EAJ, MEDEL ve Yargıçlar için Yargıçlar Birliği’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), 28 Ocak 2021 tarihli üçüncü taraf müdahaleci olarak katılma başvuruları ile...

OHAL’DE HAKİM VE SAVCI YARGILAMALARI

Süleyman TÜRKARSLAN* Türkiye’de son yıllardaki Anayasa değişiklikleriyle siyasi iktidarın büyük ölçüde tesiri altına giren Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (daha sonra HSK olmuştur), 2016’dan beri...