15 Mayıs 2018

İngiltere ve Galler Barosu ile İnsan Hakları Komitesi (BHRC), Başbakan Theresa May’e ortak bir mektup yazarak, Salı günü taraflar arasında gerçekleşecek görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına , Türkiye’de yargıçlar, avukatlar, gazeteciler ve insan hakları savunucularına yönelik devam eden büyük çaplı kovuşturmalar ile ilgili endişelerini iletmesini ifade ettiler.

Baro Konseyi ile İnsan Hakları Komitesi (BHRC) tarafından yazılan ve aynı zamanda Lordlar Kamarası Başkanı ile Dışişleri Bakanına da gönderilen mektup, İngiltere Başbakanı’na gönderilen ve Türkiye’deki insan hakları ihlalalerini dile getiren ikinci mektup olma özelliğini taşımaktadır. Yetkililerce yapılan açıklamalara göre, Türkiye’de, 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminden bugüne, 2431 (4560 hakim ve savcı görevinden ihraç edildi) hâkim ve savcı, 580 avukat ve 319 gazeteci ve medya çalışanı tutuklanmış; yaklaşık 1000 yargıç ve savcı, 400 avukat ve 180 gazeteci ve medya çalışanı hala tutuklu olarak yargılanmakta; ve 5,966’dan fazla hâkim, savcı ve avukat halen bir kovuşturma ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Baro Başkanı Andrew Walker açıklamasında;

“Türkiye’de hukukçuların ve insan hakları savunucularının maruz kaldığı ve halen devam edegelen baskının ciddiyeti abartılmamaktadır. Bugün bu etki uluslararası boyutta da hissedilmektedir. Bu durum sadece bu baskıya maruz kalan bireyler için değil, aynı zamanda demokratik toplum düzeninin temeli niteliğinde olan hukuk devleti ve amacını gerçekleştirmekle görevli kurumlar için de bir tehdit oluşturmaktadır.”

“Daha önce de hem basın yolu ile hem de İngiltere Başbakanına ulaştırılmak sureti ile devam edegelen hukuksuzluklara ilişkin açıklamalar, bu defa da durumun aciliyetinin bir yansıması olarak ve bir çözüm getirilebileceği ümidi ile yeniden ifade edilmiştir. Baro ve avukatlar olarak biz, meslektaşlarımıza yönelik temel hakların ihlali niteliğinde olan bu baskıları kabul emiyoruz ve İngiltere Başbakanından, bizim ve uluslararası kurumların bu haklı endişelerinin taraflar arasında gerçekleşecek görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmesini talep ediyoruz. ”

İnsan Hakları Komitesi (BHRC) Başkanı Kirsty Brimelow açıklamasında;

“Son zamanlarda Türkiye’nin farklı bölgelerinden kaçan yargıç ve savcılarla görüşmeler gerçekleştirdim. Toplanan kanıtlar, bu kişilerin maruz kaldıkları muamelelerin bağımsızlıklarından taviz vermemesinden kaynaknaklandığını göstermektedir. Özetle, yürütmenin taleplerini karşılamayı kabul etmemeleri üzerine, mesleklerinden ihraç edildiler, evleri arandı ve malvarlıklarına el konuldu. Dahası keyfi gözaltı veya tutuklama yahut kötü muamale ve işkenceden kaçmak zorunda kaldılar. Şimdi bu tehlike, yargıçların hapishanede ölmesiyle birlikte Türkiye’de kendisini iyice hissettirmektedir.”

“Karşılaştığım yargıçlar ve savcılar, ailelerini geride bırakmak zorunda kalan binlerce avukat, yargıç, gazeteci, öğretmen ve insan hakları savunucusunun da durumunu ortaya koymaktadır. Yasalar, Türkiye’de temel hukuki hakları ortadan kaldırmak için bir silah olarak kullanılmaktadır.”

“Avukat olarak bizler, avukatların, hakimlerin ve gazetecilerin Devlet müdahalesine maruz kalmadan görevlerini yapmalarını ve yargıçların hükümetin hoşuna gitmese dahi kararlarını bağımsızca vermelerini destekliyoruz.”

“Demokrasinin korunması ve varlığınının devamı için, Türkiye’de bireyler üzerinde varolan baskıya yönelik itirazın ifade edilmesi ve mevcut durumun uluslararası hukuka uygunluğunu arama görevi İngiltere Başbakanı’nın sorumluğundadır.”

Kaynak:
freejudges.wordpress.com