04 Nisan 2018

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu eski üyesi hakim Teoman Gökçe’nin cezaevinde iken ölümüne ilişkin İtalyan Yargıçlar Birliği (ANM) tarafından bir açıklama yapılmıştır.

Müteveffanın ailesine, halen tutuklu bulunan yada meslekten ihraç edilen hakim ve savcılara yönelik dayanışma vurgusuna yer verilen açıklamada aynı zamanda İtalyan ve Avrupa Kurumlarına, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine hukukun üstünlüğü ilkesinin tesisini sağlamaya matuf müdahale ve zorlama yapılması yönünde çağrıda bulunulmuştur.

Açıklamada şu hususlara yer verilmiştir:

Türk yargıcın cezaevinde ölümüne ilişkin İtalyan Yargıçlar Birliğinden (ANM) kınama:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin ağır baskısının ardından gözaltına alınan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu eski üyesi hakim Teoman Gökçe’nin tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinde öldüğünü öğrenmiş bulunmaktayız. Gökçe, 2016 yılından beri cezaevinde vefat eden 4. yargıç olmuştur”.

Sessiz bir şekilde sürdürülen ve insanlık onurunun yanı sıra en temel demokratik ilkeleri ihlal eden bu dramatik gidiş ANM tarafından bir kez daha en güçlü şekilde kınanmaktadır”.

İtalyan hakimlerinin meslektaşları Teoman Gökçe ailesine ve tüm Türk yargısına yönelik yakınlığın ifade edildiği açıklamada ayrıca İtalyan Yargıçlar Birliği (ANM) tarafından “tüm İtalyan ve Uluslar arası kurumlara bir an önce Türk hükümetinin insan haklarına ve hukukun genel ilkelerine uymayı sağlamaya yönelik acil müdahale gereği” belirtilmiştir.

Roma, 3 Nisan 2018

Kaynak:
www.medelnet.eu