Brüksel, 26 Temmuz 2018

Türk yargıçlarını ve savcılarını ve ihtiyaç sahibi ailelerini desteklemek amaçlı kurulan “Fon”a ilişkin mevcut durumu açıklayan 3 Temmuz 2018 tarihli mektubunuz için teşekkür ederiz. Avrupa Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında alınan geniş çaplı, kolektif nitelikteki önlemlerin orantısızlığı konusunda endişelerinizi tamamen paylaşmaktadır. Mektubunuzu derin endişeyle okudum.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Yargıçlar Birliği ve Uluslararası Yargıçlar Birliği’nin Avrupa Birliği içerisinde ve Birlik dışında yargının bağımsızlığını korumak amaçlı çalışmalarını takdirle kabul eder ve değerli çabaları için teşekkür ederiz.

Avrupa Birliği, insan haklarına ve temel özgürlüklere sahip çıkmaya büyük önem vermekte ve Türkiye’yi hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlükler konusundaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi için defalarca çağrıda bulunmuştur. Avrupa Birliği, Türkiye’deki gelişmeleri takip etmek üzere en üst düzey denetime sahiptir. Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan en son yıllık rapor, ülkedeki endişe verici gelişmeleri yansıtmakta ve Türkiye’yi yargının bağımsızlığını, hesap verebilirliğini, kalitesini, verimliliğini ve profesyonelliğini sağlamak için gerekli şartları yeniden tesis etmeye çağırmaktadır. Bu çağrı, 26 Haziran 2018 tarihli Genişleme ve İstikrar ve Ortaklık Süreci ile ilgili Konsey kararları ile yinelenmiş ve Türk makamları Komisyonun yeniden tanımlanması sırasında tespit edilen ciddi eksikliklere acilen cevap vermeleri ve Avrupa Konseyi ile işbirliğini güçlendirmek için Avrupa Konseyi ile işbirliğini hızlandırma ve yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 46. maddesi uyarınca Avrupa İnsan Hakları Yüksek Mahkemesi’nin tüm kararlarını uygulama çağrısında bulunmuştur.

Türkiye, Avrupa Birliği’nden uzaklaşıyor. Katılım müzakereleri için belirlenen kriterlerde, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve temel özgürlükler konusundaki hassasiyetler açıkça ortaya konmuştur. Ancak geçtiğimiz yıl, başta yargının bağımsızlığı konusunda olmak üzere, Türkiye’deki tüm bu alanlarda geriye gidiş olduğunu müşahade etmiş bulunuyoruz. Şimdiye kadar da, bu olumsuzluk tersine çevrilmemiştir. Venedik Komisyonu tarafından altı çizilen yeni kurulan başkanlık sistemi, yeterli kontrol ve dengelerden yoksun olup, güçler ayrılığı ilkesini tehlikeye atmaktadır.

Avrupa Komisyonu’nun, derneklerinizle ilgili gelişmeler de dahil olmak üzere, Türkiye’deki durumu yakından izlemeye devam edeceğinden emin olabilirsiniz. Türkiye ile diyaloğumuzun bir parçası olarak her düzeyde ciddi kaygılarımızı dile getirmeye devam edeceğiz. Avrupa Komisyonu, bir kez daha, Türkiye’deki güçlerin ayrılığı ve meslektaşlarınıza yardım etme konusundaki çalışmalarınızı övgü ile karşılamaktadır.

Saygılarımla.

Frans Timmermans
Avrupa Komisyonu 1. Başkan Yardımcısı

Kaynak:
https://t.co/0AlsaQ0Yr5

Source:
https://t.co/0AlsaQ0Yr5