Türk yargısında bu da oldu: Ankara Adliyesi’nde bir hakim Ankara Barosu Başkanı’nın üzerine yürüdü.

Ankara 12. İş Mahkemesi’nde görülen bir davada mahkeme hakimi Abdülvahap Dabakoğlu, mahkeme salonundaki tüm avukatları dışarı çıkardı. Olay sırasında adliyede bulunan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran’ın Hakim Dabakoğlu’na, yaptığı bu davranışın hukuka aykırı olduğunu, aleniyet ilkesini ihlal ettiğini söylemesi üzerine, Dabakoğlu sinirlendi ve Canduran’a hakaret ederek üzerine yürüdü.

Türkiye’nin en büyük şehirlerinden birisi ve başkenti olan Ankara’da, bir hakim nasıl olmuştur da, Türkiye Barolar Birliği tarafından ifade edildiği şekliyle ‘hâkimliğini unutmuş, kabadayılığa özenmiş ve kürsüden inerek baro başkanının üzerine yürümüş’tür?

Ankara’daki bu olay Ankara Baro Başkanı’nın olayın taraflarından birisi olması nedeniyle medyada yer aldı. İktidarın sesi haline getirilmiş medyaya yansımayan ancak hakim ve savcılar tarafından artık adeta rutine bağlanarak yapılan haksızlıklar çok daha derin, içler acısı ve vahimdir. 2014 yılı HS(Y)K seçimleriyle başlayan süreçten itibaren yargıyı aşama aşama kendisine bağlayan, 15 Temmuz darbe girişimi bahanesiyle de binlerce hakim ve savcıyı soruşturma usullerine uymaksızın darbenin üzerinden henüz 3 saat dahi geçmeden ihraç eden ve daha sonra tutuklatan iktidar, yargının bu hale gelmesinin tek sorumlusudur. Türk yargısı toplamda 4.500 civarında hakim ve savcının ihraç ve tutuklanmasıyla adeta yok edilmiştir. Free Judges (@free_Judges) tarafından yapılan bir çalışmada meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların 2705’inin 5 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip olduğu tespit edilmiştir. Toplam hakim ve savcı sayısının 2016 yılı itibariyle 15.304 olduğu gözetildiğinde, durumun vehameti daha net anlaşılacaktır.

Tarihi bir alt-üst oluş yaşayan Türk yargısında, oldukça deneyimli hakim ve savcıların ihraçları nedeniyle oluşan boşluğu dolduran isimlerinden birisidir Hakim Dabakoğlu!

Dabakoğlu, 2011 yılında mesleğe başladı ve sadece 3 yıl kıdemle 2014 yılında Adalet Bakanlığına tetkik hakimi olarak tayin edildi.

2016 yılına kadar tetkik hakimi olarak görev yapan Dabakoğlu, darbe teşebbüsü sonrasında binlerce hakim ve savcının meslekten atılması/tutuklanmasıyla oluşan büyük boşluk nedeniyle, yeterli mesleki tecrübesi olmamasına rağmen, sadece 5 yıllık kıdemle, 2016 yılında Ankara ağır ceza mahkemesi üyesi olarak görevlendirildi. Normalde mesleğinde 1. sınıf olmuş, 15 yıllık yargı mensuplarının dahi ancak çok titiz elemeler sonucunda atamalarının yapıldığı Ankara Mahkemeleri, 15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek yargının tamamen iktidara bağımlı hale getirilmesinden sonra, mesleğinde henüz 5 yılını ancak tamamlamış yargı mensuplarının rahatlıkla atandığı mahkemeler haline geldi. Dabakoğlu, 2018 yılına kadar 1, 8, 11. Ağır Ceza Mahkemeleri’nin yanı sıra terör suçlarına bakan 17. Ağır Ceza Mahkemesinde de görev yaptı. Dabakoğlu, iddialara göre ağır ceza mahkemesinde görevini ifa ederken saldırgan tavırlar göstermesi nedeniyle, 2018 yılında Ankara 12. İş Mahkemesi’nde görevlendirildi.

Hakim Abdülvahap Dabakoğlu’nun faili olduğu bu olay ‘tükenmiş’ bir yargının görünüm şekillerinden sadece biridir.

Kaynak:
1. www.cumhuriyet.com.tr
2. freejudges.wordpress.com