10 Temmuz 2018

Hiç hukuk dersi almayanlar hakim olabilecek

Türkiye’de bundan sonra tek bir saat dahi hukuk dersi almayan kişiler hakim olabilecek. Hem yerel mahkemelerde hem de Danıştay gibi yüksek mahkemelerde üye olarak görev yapabilecek.

Son Kanun Hükmünde Kararname olduğu söylenen 9 Temmuz 2018 tarihli 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname resmi gazetede yayınlandı. Yayınlanan KHK’nın 136. maddesi ile “bakanlığın ihtiyaç durumuna göre belirleyeceği diğer alanlarda dört yıllık yüksek öğrenim yapmış” olanların idari hakim olabilecekleri düzenlenerek, idari hakim olmak için sadece üniversite bitirmiş olmak yeterli hale getirildi. Düzenlemeden önce, 2802 sayılı Kanun’un 8/c maddesi uyarınca, idari hakim olabilmek için hukuk veya hukuk bilgisine yeterince yer veren bölümlerden mezun olmak şartı aranıyordu.

Adalet Akademisi Kapatıldı

703 Sayılı KHK’nın 2. maddesi ile hâkim, savcı, noter ve yardımcı personele hizmet içi; adli yargı hakim-savcıları ile idari yargı hakimlere meslek öncesi eğitim veren Adalet Akademisi kapatıldı. Adalet Akademisince yapılması gereken görev ve hizmetler, Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi organları oluşturuluncaya kadar Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülecek.

HSK’nın yapısında değişiklik

Aynı KHK’nın 208. maddesi ile yapılan bir diğer değişiklik ise, HSK’da Adalet Bakanlığı Müsteşarının yerine Bakan Yardımcısının üye olarak görev yapmasına dair düzenlemedir. Siyasi bir kadroyu temsil eden Bakan Yardımcısının HSK’da üye yapılması bir yana, burada altı çizilmesi gereken asıl önemli husus, Anayasa’nın 159/2. maddesinde “Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesidir.” hükmünün yer almasıdır. Yani, bir Bakanlar Kurulu düzenlemesiyle, Anayasa hükümsüz hale getirilmektedir.

Kaynaklar:
1. www.resmigazete.gov.tr

2. www.yenicaggazetesi.com.tr